Pöytäkirjan asiakohta
PTK
65
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.6.2017 klo 14.02—17.09
15
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi   yleisestä  asumistuesta annetun  lain, yleisestä asumistuesta  annetun  lain  muuttamisesta  annetun  lain  29 ja 41 §:n  sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 53/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 10:09