Pöytäkirjan asiakohta
PTK
66
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.11.2015 klo 14.06—19.11
26
Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinmaksulaiksi sekä laeiksi hallinto-oikeuslain 12 a §:n ja riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 26. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 19.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 17.8.2016 11:26