Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 66/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 18.11.2015 klo 14.06—19.11

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 22/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 27. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 19.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2015 pidettävään täysistuntoon.