Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 67/2021 vp Täysistunto Perjantai 28.5.2021 klo 13.00—15.43

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.6.2021 pidettävään täysistuntoon.