Plenarprotokollets huvudsida
PR
69
2018 rd
Plenum
Tisdag 19.6.2018 kl. 14.10—18.52
Plenum började kl. 14.10. Plenum avslutades kl. 18.52. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.10—15.41 och 17.58—17.59), talman Paula Risikko (15.41—17.58) och andre vice talman Tuula Haatainen (17.59—18.52). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2018-AK-198268
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Ledamot Paavo Väyrynen har den 12 juni 2018 anmält att han bildat en riksdagsgrupp med namnet Kansalaispuolueen eduskuntaryhmä (kp), på svenska Medborgarpartiets riksdagsgrupp (mp). 
Fyllnadsval till förvaltningsutskottet
Val
VAL 71/2018 rd
Val
Riksdagen valde Pertti Hakanen till medlem och Ulla Parviainen till ersättare i förvaltningsutskottet. 
Fyllnadsval till kommunikationsutskottet
Val
VAL 72/2018 rd
Val
Riksdagen valde Olavi Ala-Nissilä till medlem i kommunikationsutskottet. 
Fyllnadsval till framtidsutskottet
Val
VAL 73/2018 rd
Val
Riksdagen valde Markku Rossi till ersättare i framtidsutskottet. 
Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet
Val
VAL 74/2018 rd
Val
Riksdagen valde Antti Kurvinen till medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet. 
Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Val
VAL 75/2018 rd
Val
Riksdagen valde Eerikki Viljanen till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat Finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. och 11.-12. i proposition RP 34/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 10. i proposition RP 34/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 74/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 10-11, 99/2016 rd, 52-53, 59, 86/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket och lag om ändring av 83 § i lagen om privata säkerhetstjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 32/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 75/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 58/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 66/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 
23
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 20.6.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.52. 
Senast publicerat 19.6.2018 20:33