Kirjallinen kysymys
KK
678
2016 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista
Eduskunnan puhemiehelle
Uutislähteiden mukaan Suomi on pakkopalauttanut myös muita kuin rikostaustaisia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä Irakiin. Irak on ollut haluton tekemään pakkopalautuksiin liittyvää yhteistyötä Suomen kanssa, ja Irakin hallitus on ilmoittanut kieltäytyvänsä ottamasta vastaan pakolla palautettavia kansalaisiaan. Irak suostuu ottamaan vastaan vain Suomessa tuomittuja rikollisia sekä niitä, joilla on voimassa oleva matkustusasiakirja, mutta uutislähteiden mukaan myös rikoksiin syyllistymättömiä henkilöitä on palautettu Suomesta Irakiin. 
Tilanne Irakissa on epävakaa. Pakkopalautukset aiheuttavat epävarmuutta viranomaisten toimintaa ja sen perusteita kohtaan. Oikeusasiamiehen mukaan käännytettävälle henkilölle tulisi pääsääntöisesti antaa tieto käännytyksen ajankohdasta hyvissä ajoin, mm. käytettävissä oleviin oi-keussuojakeinoihin liittyvien toimien mahdollistamiseksi. Näin ei julkisuudessa olevien tietojen perusteella ole kaikissa tilanteissa toimittu. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko Suomen linja turvapaikanhakijoiden pakkopalautusten suhteen muuttunut,  
jos on, niin miten ja millä lainsäädännöllisillä perusteilla ja  
mikäli Suomen linja on muuttunut, montako henkilöä on pakkopalautettu esimerkiksi Irakiin? 
Helsingissä 26.1.2017 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Viimeksi julkaistu 27.1.2017 11:55