Valiokunnan lausunto
YmVL
22
2018 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2017
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2018. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Sanna
Pekkarinen
sosiaali- ja terveysministeriö
rakennusneuvos
Teppo
Lehtinen
ympäristöministeriö
neuvotteleva virkamies
Sini
Wirén
liikenne- ja viestintäministeriö
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Ympäristövaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2017 selostettuja eduskunnan lausumia.  
Säilytettävät lausumat
Valiokunta ei pidä seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa: 
Öljysuojarahasto, rahoitus (HE 167/2009 vpEV 231/2009 vp
Vesilainsäädännön   tarkistaminen  ja  ympäristöhallinnon  resurssit  (HE 277/2009 vpEV 355/2010 vp), lausuma 3 
Jätelain uudistuksen toimeenpano ja seuranta (HE 199/2010 vpEV 360/2010 vp), 1. lausuma) 
Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikainen korkotuki (HE 76/2016 vpEV 81/2016 vp, 2. lausuma) 
Matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuus asuinrakennuksissa (HE 220/2016 vpEV 189/2016 vp
Asumistuen uudistuksen vaikutusten seuraaminen (HE 231/2016 vpEV 237/2016 vp, 2 lausumaa). 
Poistettavat lausumat
Valiokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 
Jätelain uudistuksen toimeenpano ja seuranta (HE 199/2010 vpEV 360/2010 vp), 2. ja 3. lausuma) 
Rakennuksen energiatodistuksen sisällöllinen muuttaminen (M 1/2014 vpEK 18/2014 vp
Ilmastolain toimeenpano (HE 82/2014 vpEV 310/2014 vp
Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikainen korkotuki (HE 76/2016 vpEV 81/2016 vp, 1. lausuma). 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Ympäristövaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 14.6.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
varapuheenjohtaja
Silvia
Modig
vas
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Susanna
Huovinen
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Riitta
Myller
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Mirja
Vehkaperä
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 19.6.2018 16:45