Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
68
2019 vp
Täysistunto
Torstai 21.11.2019 klo 16.00—21.40
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (16.00—18.01), ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (18.01—19.58) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (19.58—21.40). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-275991
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Antti
Rinne
elinkeinoministeri
Katri
Kulmuni
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
eurooppaministeri
Tytti
Tuppurainen
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
liikenne- ja viestintäministeri
Sanna
Marin
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
sisäministeri
Maria
Ohisalo
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys Postin tilanteesta (Juha Mäenpää ps)
Suullinen kysymys
SKT 60/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Postin tilanteesta (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
SKT 61/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys vuoden 2020 talousarvioesityksen vaikutusarvioista (Kai Mykkänen kok)
Suullinen kysymys
SKT 62/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lastensuojelun epäkohdista (Sari Tanus kd)
Suullinen kysymys
SKT 63/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista (Kim Berg sd)
Suullinen kysymys
SKT 64/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lunastuslain uudistamisen tilanteesta (Juha Pylväs kesk)
Suullinen kysymys
SKT 65/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys tasa-arvon edistämisestä perhevapaauudistuksen yhteydessä (Noora Koponen vihr)
Suullinen kysymys
SKT 66/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys toimista yritystoiminnan edistämiseksi (Joakim Strand r)
Suullinen kysymys
SKT 67/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 82/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 20/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 27/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 65/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 16/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 33/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi kuntalain 82 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Pia
Lohikoski
vas
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
11
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 22.11.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.40. 
Viimeksi julkaistu 21.11.2019 23.21