Pöytäkirjan asiakohta
PTK
129
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.12.2018 klo 14.02
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 19/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
11 luvun 7 § 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puheenjohtaja! Teen vihreiden muutosesityksen, joka on vastalauseessa 3. 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Outi Alanko-Kahiluoto on Hanna Halmeenpään kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 28; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
5 luvun 8 § 
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosesityksen 8 §:ään. 
Juho
Eerola
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan lämpimästi. 
Puhemies Paula Risikko
Arja Juvonen on Juho Eerolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 32; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2. lakiehdotus 
8 § 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että 8 § hyväksytään sosiaalidemokraattien vastalauseen 1 mukaisesti. 
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kiljusen esitystä. 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Puhemies! Teen vasemmistoliiton vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen 8 §:ään. 
Silvia
Modig
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Pekosen esitystä. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa rouva puhemies! Teen vihreiden esittämän muutosesityksen, joka on vastalauseessa 3. 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Veronica
Rehn-Kivi
r
Arvoisa puhemies, värderade talman! Ehdotan, että pykälä muutetaan vastalauseen 5 mukaisesti. 
Anders
Adlercreutz
r
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Teen eduskuntaryhmämme mukaisen muutosehdotuksen, joka koskee 8 §:ää. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Anneli Kiljunen on Kristiina Salosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Outi Alanko-Kahiluoto on Hanna Halmeenpään kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. Aino-Kaisa Pekonen on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. Veronica Rehn-Kivi on Anders Adlercreutzin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 5 mukaisena. Peter Östman on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Outi Alanko-Kahiluodon ehdotuksesta Aino-Kaisa Pekosen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Peter Östmanin ehdotusta vastaan. Tässä äänestyksessä voittaneesta äänestetään Anneli Kiljusen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta Veronica Rehn-Kiven ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Aino-Kaisa Pekosen ehdotus "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 170, ei 13, tyhjiä 1; poissa 15
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Aino-Kaisan Pekosen ehdotuksen. 
2) Peter Östmanin ehdotus "jaa", Aino-Kaisa Pekosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 160, ei 24; poissa 15
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksssä Peter Östmanin ehdotuksen. 
3) Anneli Kiljusen ehdotus "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 29; poissa 15
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Anneli Kiljusen ehdotuksen. 
4) Veronica Rehn-Kiven ehdotus "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus ”ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 61; poissa 15
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Veronica Rehn-Kiven ehdotuksen. 
5) Mietintö "jaa", Veronica Rehn-Kiven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 86; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
3. lakiehdotus 
35 § 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että 35 § hyväksytään sosiaalidemokraattien vastalauseen 1 mukaisesti. 
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kiljusen tekemää esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Anneli Kiljunen on Kristiina Salosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 87; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
5. lakiehdotus 
51 § 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että 51 § hyväksytään sosiaalidemokraattien vastalauseen 1 mukaisesti. 
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puhemies! Teen vihreiden muutosesityksen mukaisen esityksen. 
Krista
Mikkonen
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Anneli Kiljunen on Kristiina Salosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Outi Alanko-Kahiluoto on Krista Mikkosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Outi Alanko-Kahiluodon ehdotuksesta Anneli Kiljusen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Anneli Kiljusen ehdotus "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 159, ei 24; poissa 16
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Anneli Kiljusen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 73; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 206/2018 vp sisältyvien 1.—7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 70/2016 vp, 29/2017 vp, 51, 57/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.12.2018 22:56