Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 18.12.2018 klo 10.01
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin 17.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Anneli Kiljunen Kristiina Salosen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 3 lausumaehdotusta, Arja Juvonen Sami Savion kannattamana vastalauseen 2 mukaiset 2 lausumaehdotusta, Aino-Kaisa Pekonen Matti Semin kannattamana vastalauseen 4 mukaiset 2 lausumaehdotusta sekä Eva Biaudet Mats Löfströmin kannattamana vastalauseen 5 mukaiset 2 lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 206/2018 vp sisältyvät 1.—7. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 70/2016 vp, 29/2017 vp, 51, 57/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen TPA 34/2018 vp hylkäämisestä. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 82; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 83; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen lausumaehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 83; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 42; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 83; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 64, tyhjiä 16; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 70; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 50; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 83; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 18.12.2018 15:30