Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
133
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 18.12.2018 klo 10.01—0.59
Täysistunto alkoi klo 10.01. Täysistunto päättyi 19.12.2018 klo 00.59. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (10.01—12.04, 15.01—16.59 ja 22.59—0.59), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (12.04—12.59, 14.01—15.01 ja 19.00—21.00) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (12.59—14.01, 16.59—19.00 ja 21.00—22.59). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-233820
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 17.12.2018 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 47, 59-65/2018 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 152/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 206/2018 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 70/2016 vp, 29/2017 vp, 51, 57/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna 2019 sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 160/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 188/2018 vp sisältyvät 1.-15. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 52/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-233113
Lausumaehdotus 17.12.2018
Liite 7A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 246/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 218/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 276/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 173/2018 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 227/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 21 Eduskunta
Eduskunta hyväksyi pääluokan 21 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia
Eduskunta hyväksyi pääluokan 23 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala
Yleiskeskustelu on päättynyt ja pääluokan käsittely keskeytetään. 
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala
Yleiskeskustelu on päättynyt ja pääluokan käsittely keskeytetään. 
13
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 19.12.2018 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 00.59. 
Viimeksi julkaistu 20.12.2018 0:58