Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
26
2016 vp
Täysistunto
Torstai 17.3.2016 klo 15.59—17.46
Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 17.46. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.59—17.46) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-48674
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
sisäministeri
Petteri
Orpo
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Lenita
Toivakka
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
sosiaali- ja terveysministeri
Hanna
Mäntylä
oikeus- ja työministeri
Jari
Lindström
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
elinkeinoministeri
Olli
Rehn
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
Suullinen kysymys ikääntyneiden vammaispalveluista (Kristiina Salonen sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hallituksen tiedepolitiikasta (Ville Niinistö vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys postipalveluiden turvaamisesta (Katja Hänninen vas)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys tutkintojen ja virkojen kielitaitovaatimuksista (Laura Huhtasaari ps)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Fimean päätoimipaikan siirtämisestä (Stefan Wallin r)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 116/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 23/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 12/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 14/2016 vp sisältyvien 1.-14. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Tytti
Tuppurainen
sd
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 18.3.2016 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.46. 
Viimeksi julkaistu 12.8.2016 10:34