Pöytäkirja
SuVP
43
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 13.11.2020 klo 13.30—14.12
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (28 osittain)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) (3 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (28 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) (3 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (3, 28 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (28 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (28 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (29, 30, 31) (28 osittain)
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (28 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Matias
Mäkynen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (28 osittain)
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) (3 osittain)
varajäsen
Ville
Vähämäki
ps (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) (17 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (28 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta.
Valtioneuvoston E-selvitys
(A 3)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 96/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi valtiovarainvaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallintaa koskeva asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n vähittäismaksustrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
(A 7)
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330064
Perusmuistio: Euroopan komission tiedonanto EU:n vähittäismaksustrategiasta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
(A 8)
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330155
Komission työohjelma vuodelle 2021
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista
Valtioneuvoston E-selvitys
(A 9)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi hallintovaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta; Århus asetuksen muutos
Valtioneuvoston E-selvitys
(A 10)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten lakivaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto
Valtioneuvoston E-selvitys
(A 11)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asian käsittelyssä E-kirjeessä lihavoidulla merkityn kannan osalta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi, kunnes asiaan liittyvät neuvottelut on saatettu päätökseen sekä instituutioiden riskiarviota koskevan osion osalta sen sisältäessä vielä julkaisematonta tietoa ja vahingon tai haitan välttämiseksi Suomen kansainvälisille suhteille, kunnes instituutiot ovat julkaisseet arvionsa. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
(A 12)
Jatkokirjelmä UJ 39/2020 vp - U 30/2016 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 39/2020 vp - U 30/2016 vp. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
(A 13)
Jatkokirjelmä UJ 40/2020 vp - U 34/2016 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 40/2020 vp - U 34/2016 vp. 
14
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksien muuttamisesta (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
(A 14)
Jatkokirjelmä UJ 38/2020 vp - U 22/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 38/2020 vp - U 22/2017 vp. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
(A 15)
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332032
EU; Koulutus; Komission tiedonanto eurooppalaisesta koulutusalueesta 2025
Jatkokirjelmä EJ 22/2020 vp - E 116/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten sivistysvaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 22/2020 vp - E 116/2017 vp. 
16
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Komission tiedonanto digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
(A 16)
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-331890
EU; Koulutus; Tiedonanto digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta 2021-2027
Jatkokirjelmä EJ 23/2020 vp - E 11/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten sivistysvaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 23/2020 vp - E 11/2018 vp. 
17
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331853
E 125/2020 vp SuV 13.11.2020 yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerström, Suomen Pakolaisapu ry Asiantuntijalausunto
(A 17)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331854
E 125/2020 vp SuV 13.11.2020 yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerström, Suomen Pakolaisapu ry Asiantuntijalausunto
(B 17)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331857
E 125/2020 vp SuV 13.11.2020 oikeudellinen asiantuntija Kaisa Korhonen, Amnesty International, Suomen osasto ry Asiantuntijalausunto
(C 17)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331858
E 125/2020 vp SuV 13.11.2020 johtava lakimies Marjaana Laine, Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
(D 17)
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 11.11.2020 klo 12.30 - 13.55 suuren valiokunnan epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Elina
Pirjatanniemi
yhteiskuntasuhdepäällikkö
Katja
Mannerström
Suomen Pakolaisapu ry
liite
oikeudellinen asiantuntija
Kaisa
Korhonen
Amnesty International, Suomen osasto ry
liite
johtava lakimies
Marjaana
Laine
Pakolaisneuvonta ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Ihmisoikeusliitto
18
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 37/2020 vp - U 88/2018 vp 
19
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva alojen älykästä integroitumista koskeva strategia ja vetystrategia
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
20
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus vuodelta 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi tarkastusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
21
Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästöjen tarkkailua ja raportointia koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 muuttaminen ja oikaiseminen
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 21/2020 vp - E 114/2020 vp 
22
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus (EU) 2020/1307 unionin yhteisestä välineistöstä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja 5G-radiotaajuuksien oikea-aikaisen ja investointeihin kannustavan saatavuuden varmistamiseksi, jotta voidaan verkkoyhteyksiä edistämällä tukea talouden elpymistä covid-19 kriisistä unionissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
23
Euroopan komission ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 40. kokouksessa EU:n puolesta otettavasta kannasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 132/2020 vp 
24
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta (kuljettajien työaikadirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
25
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi joukkorahoituspalvelun tarjoajista ja ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveludirektiivin muuttamiseksi (joukkorahoituspalveluiden tarjoajat)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
26
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021 - 2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
27
Euroopan unionin neuvoston kokous 19.-20.10.2020 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-325784
Maatalous- ja kalastusneuvosto 19.-20.10.2020
(A 27)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
Avustajanaan:maatalousneuvos Kari Valonenmaa- ja metsätalousministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
28
Maatalousministereiden epävirallinen videokokous 16.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
(A 28)
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
Avustajanaan:maatalousneuvos Kari Valonenmaa- ja metsätalousministeriö 
Ministeri Leppä esitteli maatalousministerien epävirallisen videokokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Satonen, Elomaa, Arhinmäki, Kauma ja al-Taee . Ministeri Leppä ja maatalousneuvos Valonen vastasivat puheenvuoroihin. 
Asialista: 
- Maataloustuotteiden markkinatilanne 
- Muut asiat 
a) Ruokahävikki- ja ruokajäte: Arvio Neuvoston 28.6.2016 hyväksyttyjen päätelmien toimeenpanon edistymisestä 
b) Pellolta pöytään- konferenssi 15.-16.10.2020 
c) YK:n ruokajärjestelmähuippukokouksen valmistelut 
d) Näkökulmia EU:n metsiin liittyviin politiikka-aloihin ja EU:n metsästrategiaan vuoden 2020 jälkeen 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
29
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-332610
Valiokunnissa käsiteltävänä olevat toissijaisuusasiat.pdf
(Liite A 29)
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
30
Muut asiat
- Euroopan parlamentti ja Saksan Bundestag järjestävät korkean tason videokonferenssin Euroopan muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta 19.11.2020 klo 11-13.00 ja 15.00-17.30 Suomen aikaa. 
Eduskunnan delegaatio 4 edustajaa: HaV:n pj. Purra /ps, ed. Halla-aho /ps (HaV, SuV), ed. Ovaska /kesk (SuV, UaV), ed. Virolainen /kok (SuV, UaV) 
- Virtuaalinen COSAC-istunto järjestetään 30.11 (klo 10-16.00 Suomen aikaa) - 1.12 (klo 10-13.45). Kieliregiiminä (englanti, ranska ja saksa). Ilmoittautumisia pyydetään viimeistään 13.11. suoraan suuri.valiokunta@eduskunta.fi. Delegaation koko on 6 +1. lmoittautuneita: pj. Hassi, ed. Koskinen, Vähämäki, Virolainen ja Ovaska 
31
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 18.11.2020 klo 13.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 23.11.2020 13.52